Nejlevnější pronájmy v regionu
  info@krasspol.cz      Facebook

Ochrana osobních údajů (GDPR) - informace obchodním partnerům

O nás

Cíle společnosti

• Sledování vhodných strategických nemovitostí ke koupi a komerčnímu užití.
• Nákup nových komerčně využívaných nemovitostí s možností poskytování komplexních služeb.
• Hledání vhodných nájemníků pomocí reklamy a realitních kanceláří a agentur k zaplnění všech stávajících i nových nebytových prostor.
• Výběr dlouhodobých nájemníků.
• Zachování stávající kapacitní vytíženosti všech objektů v zájmu snížení fluktuace nájemníků, zlepšování servisu v oblasti nabízených služeb, reklamy, oprav.
• Vzájemná spolupráce s nájemníky.
• Zkvalitňování služeb nájemníkům vedoucí k vybudování dobrého jména společnosti.

Společnost vlastní nemovitosti, které se využívají jako bytové a nebytové prostory v rámci Zlínského kraje a objekt sídla společnosti v Moravské Ostravě, který je z části také pronajat jiným subjektům.

Ve valašském Meziříčí vlastní společnost nemovitosti, které tvoří s administrativními budovami rozsáhlý průmyslový areál nacházející se na Zašovské ulici. Tento areál nabízí především výrobní, skladové a kancelářské prostory. Dále vlastní komerčně využívaný objekt vhodný pro prodejny a kanceláře a bytový dům s komerčním podlažím na ulici Máchova rovněž ve Valašském Meziříčí. Společnost má ve vlastnictví také komplex budov v Rožnově pod Radhoštěm a nemovitosti nacházející se v Pržně u Vsetína.

Nemovitosti společnosti KRASSPOL a.s. jsou pronajímány fyzickým a právnickým osobám na základě nájemních smluv, přičemž většina těchto smluv je uzavírána na dobu neurčitou. Našim nájemníkům poskytujeme dodávky tepla, vody, elektrické energie a zajišťujeme mnoho dalších jiných služeb.